Koronavirus

Koronavírus tájékoztató:

Lakossági tájékoztatók: 

http://www.nnk.gov.hu

https://koronavirus.gov.hu

https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu

https://coronavirus.jhu.edu/map.htm

Ingyenes koronavius zöld számok:

06-80-277-455

06-80-277-456

 

 

A betegség fontosabb tünetei:

Láz(≥38°C), száraz köhögés, fáradtság, izomfájdalom, orrfolyás, orrdugulás, torokfájás, hasmenés, nehézlégzés (influenzaszerű tünetek). A megbetegedés lefolyása lehet enyhe, közepes, súlyos (tüdőgyulladás, akut légúti distressz szindróma (ARDS), szepszis, több szervi elégtelenség).  Vannak olyan fertőzöttek is, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet, nem érzik magukat betegnek. Azoknál valószínűbb súlyos betegség kialakulása, akik idősebbek, vagy krónikus betegségben szenvednek, mint szívbetegség, cukorbetegség, krónikus légzőszervi betegség, immunhiányt okozó betegségek. A megbetegedések 80%-a enyhe formában jelentkezik. 

Ki minősülhet gyanús esetnek:

Olyan akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél az alábbi tünetek közül legalább egy fennáll: láz (≥38°C), köhögés, légszomj; hirtelen megbetegedési kezdettel, függetlenül a megbetegedés súlyosságától, és aki a tünetek kezdetét megelőző 14 napban szoros kapcsolatban volt megerősítetten vagy valószínűsítetten új koronavírussal fertőzött személlyel.

Szoros kapcsolatban álló személynek minősül az, aki a valószínűsített vagy a megerősített COVID-19 fertőzöttel:

- egy háztartásban él;

- személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő);

- zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő) [pl. munkahelyen egymás közelében, iskolában egy osztályteremben, kórházi beteglátogatás során];

- közvetlen fizikai kapcsolatba került új koronavírussal fertőzött személlyel (pl. kézfogás útján);

- védőeszköz alkalmazása nélkül új koronavírussal fertőzött beteg váladékával érintkezett (pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papír zsebkendőhöz);

- a repülőúton  bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban ült

- COVID-19 beteget ápolt,

- a repülőgép személyzeteként az új koronavírussal fertőzött beteg ülőhely szektorában látott el szolgálatot,

- az előírt egyéni védőeszköz megfelelő alkalmazása nélkül a COVID-19 beteg közvetlen ellátásában/ápolásában részt vett vagy laboratóriumi dolgozóként COVID-19 beteg mintáit kezelte.

 

 

Az új koronavírus közösségi terjedésével érintett területek listája :

 az NNK honlapon (https://www.nnk.gov.hu/)  érhető el.

Az utasok tájékozódjanak a betegség aktuális előfordulásáról és jellemzőiről, és az érintett területekről, az ott bevezetett intézkedésekről. Ezzel kapcsolatban további információ érhető el a konzuli szolgálat honlapján: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus

Az alkalomszerű kapcsolatba került személyek esetén - beleértve az új koronavírus közösségi terjedésével érintett területekről visszaérkezőket - nincs szükség járványügyi megfigyelésre, azonban a kontaktok figyelmét fel kell arra hívni, hogy az utolsó expozíciót követő 14 napig, a COVID-19 fertőzésre jellemző tünetek (ideértve a bármilyen mértékű lázat, köhögést és légszomjat) kialakulását önmaguk ellenőrizzék.

Ha a tünetek a kontaktustól számított 14 napon belül jelentkeznek, akkor a kontakt személyek azonnal izolálják magukat (maradjanak otthonukban) és vegyék fel a kapcsolatot a háziorvosukkal/kezelőorvosukkal!

 

 

Tisztelt Páciensek,

amennyiben felmerül a gyanújuk, hogy az új koronavírus fertőzésben szenvedhetnek, kérem, hogy rendelési időben a rendelő számán, azon kívül a nyilvános mobilszámon kérjenek telefonos felvilágosítást, segítséget a rendelő személyes felkeresése helyett! Ne használják a tömegközlekedést, ne menjenek tömegrendezvényekre, közösségbe, ne intézzenek bevásárlást, ne váltsanak ki patikában gyógyszert személyesen! A gyanús beteg otthonában, izoláltan tartózkodjék, a segítség kérését is innen intézze telefonon!

Fokozottan tartsák be a higiénés rendszabályokat maguk és mások védelmének érdekében!

 

 

 

A légúti vírusok terjedése:

A légúti vírusok a fertőzött személy váladékaival terjednek köhögés, tüsszentés, beszéd vagy légzés során úgy, hogy a másik személy közvetlenül érintkezik ezekkel a részecskékkel, vagy olyan felülettel melyet korábban a beteg is megérinthetett ( pl.:  ajtókilincs, tömegközlekedési járművek kapaszkodói, saját használati tárgyaink, pénz, stb. ).

Ha a kórokozókkal teli kezünkkel megérintjük magunkat szánkat, orrunkat, közvetlenül juttatjuk őket szervezetünkbe.

Felső légúti megbetegedéseknél a köhögési etikett (lehetőleg zsebkendőbe tüsszögjünk, köhögjünk, ennek hiányában a könyökhajlatunkba) betartása elengedhetetlen, köhögés, tüsszentés és orrfújást követően alaposan mossunk kezet (szappannal), vagy kezeinket fertőtlenítsük, szellőztessünk gyakran, hogy a levegőbe kerülő mikroorganizmusok számát csökkentsük.

A helyes kézmosás átlagosan 30-60 másodpercig tart. Fontos, hogy a kézmosás alkalmával ne viseljünk ékszert kezünkön. A szappant kezünkre juttatva legalább 15 másodpercig dörzsöljük a kezünket, igyekezzünk a kéz minden területét alaposan átdörzsölni, majd kéz meleg vízzel jól öblítsük le, és töröljük szárazra papírtörlővel.

 

 

KERESŐKÉPTELENSÉG

Aki COVID-19 vírussal kapcsolatban vagy otthonában, vagy egészségügyi intézményben járványügyi megfigyelés alá kerül, keresőképtelen állományba vehető.

Jogszabályi háttér: egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 44.
§ g) pontja szerint keresőképtelen, akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állat- egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható.

KI VESZ KERESŐKÉPTELEN ÁLLOMÁNYBA?

COVID-19 vírussal összefüggésben keresőképtelen állományba vételre ugyanazon orvos jogosult, mint bármilyen más okból.
A hatósági határozatról a hatóság hivatalból értesíti a keresőképtelen állományba vételre jogosult orvost.

A közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltás vagy hatósági elkülönítés esetén a keresőképtelenséget az orvos „7”-es kóddal igazolja.

Jogszabályi háttér: 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése kimondja, hogy, ha a keresőképtelenség közegészségügyi okból történt hatósági elkülönítés, illetőleg közegészségügyi okból történt foglalkozástól eltiltás vagy járványügyi zárlat miatt áll fenn, az intézkedéseket elrendelő tisztifőorvos értesíti a keresőképtelen állományba vételre jogosult orvost, aki a biztosítottat nyilvántartásba veszi, és keresőképtelenségét igazolja.

 

TÁJÉKOZTATÓ MUNKÁLTATÓI LEHETŐSÉGEKHEZ A COVID-19 VÍRUS FERTŐZÉSSEL KAPCSOLATBAN

Sem a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.), sem a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben nincs külön speciális szabályozás járványveszély esetére azaz, ha közegészségügyi okból prevenciós jelleggel indokolt a munkavállaló munkahelyi távolléte. Általános jelleggel azonban megállapítható, hogy a járványveszély különböző szintű kategóriáiban az ún. állásidő szolgálhat általános jogalapul a foglalkoztatás „szüneteléséhez”. Az állásidőn kívüli egyéb intézkedési lehetőségek korlátozottak.

MUNKÁLTATÓ

Az Mt. alapján a munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni (Mt. 42. § (2) bekezdés és 50. § (1) bekezdés a) pont), továbbá - a felek eltérő megállapodása hiányában - a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani (Mt. 51. § (1) bekezdés).

A munkáltató köteles az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani. A munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként köteles ingyenesen biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát (Mt. 51. § (4) bekezdés).

MUNKAVÁLLALÓ

Abban az esetben, ha a munkavállaló az orvosi vizsgálat alapján nem keresőképtelen, köteles a munkaszerződés szerint a munkavégzési kötelezettségét teljesíteni és munkavégzés céljából rendelkezésre állni. Ha tehát a munkavállaló a teljesítésre kész és képes, és orvosi igazolás nem támasztja alá, hogy keresőképtelenségét fertőző betegség vagy annak gyanúja okozza (Ebtv. 44.§ ), a foglalkoztatási kötelezettség teljesítésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül, s ezért jogellenes.

ÁLLÁSIDŐ

Ha a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségét a beosztás szerinti munkaidőben nem teljesíti, az állásidő szabályai alkalmazandóak. Az Mt. 146. § (1) bekezdése (a Kit. 135. §-a megegyezik az Mt. 146. § rendelkezéseivel.) szerint a munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) - az elháríthatatlan külső okot kivéve - alapbér illeti meg.

Ha a munkavállaló a teljesítésre kész és képes, keresőképes és nincs fertőző betegség gyanúja, de a munkáltató prevenció céljából a vállalkozás zavartalan működőképességének biztosítása és a tulajdon védelme érdekében a döntése alapján nem foglalkoztatja a munkavállalót a beosztás szerinti munkaidőben, illetve a munkavállalót „eltiltja” a munkavégzéstől, a távollét tartama állásidőnek minősül, ha a munkavállaló személyével összefüggésbe hozott járványveszély a munkáltató eszközeivel elhárítható és arra objektíve lehetősége van megelőző védelmi intézkedések bevezetésével.

Az Mt. 146. § (2) bekezdése alapján, ha a munkáltató hozzájárulása alapján a munkavállaló mentesül a munkavégzés alól, a kiesett munkaidőre megállapodásuk szerint illeti meg díjazás.

OTTHONI MUNKAVÉGZÉS

Amennyiben a munkáltató tevékenysége és a munkavállaló által betöltött munkakör jellege megengedi a munkáltató ideiglenesen átadhatja a munkavégzési hely megválasztásának jogát a munkavállaló számára (otthoni munkavégzés), ha arra az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközök rendelkezésre állnak.

 

 

Házi karantén:

 

Azok az emberek, akik potenciálisan fertőzött országból (Olaszország, Irán, Korea, Kína) lépnek be az országba, még ha tünetmentesek is, házi karanténra kényszerülnek, ami annyit jelent, hogy 14 napig nem hagyhatják el lakóhelyüket, valamint nem fogadhatnak vendégeket. Ezeket a személyeket a kijelölt járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi, valamint a házi karanténra vonatkozó szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi.

Azok a személyek, akik házi karanténba kerülnek, kötelesek egy hatósági feliratot, úgynevezett piros lapot- a bejárati ajtójukra kiragasztani, ami arra figyelmeztet, hogy járványügyi megfigyelés alatt vannak.

A házi karanténban tartózkodók ellátásáról - amennyiben azt családon belül, vagy ismerősök útján nem tudják megoldani - a települési önkormányzat polgármestere gondoskodik.

Ennek értelmében, azok a lakosok, akik ilyen helyzetbe kerülnek, segítséget az alábbi telefonszámokon kérhetnek.

06/24 366 614

06/20 2790291

06/30 9112208

Ezeken a telefonszámokon 0-24 óráig fogadják hívásaikat.

Központi hivatalos tájékoztatást, az alábbi linken olvashatnak:

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/ezert-fontos-hatosagi-hazi-karanten-bevezetese-es-betartasa?fbclid=IwAR3RRrgWjdt2fxCXRgud-tDC5HKg3UeYYsiUSZ-aM1wGPCMZXkXaN2-UdYE